KONTAKT


 OSBD - Správa bytov
      Rožňavská 10
 045 01 Moldava n/B.

 

 

 

Vitajte na stránkach Okresného stavebného bytového družstva - Správa bytov

 

Obchodné meno: Okresné stavebné bytové družstvo - Správa bytov 
         Rožňavská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou
                      IČO: 47 248 611 
 DIČ: 2023778394 
Deň zápisu: 30.05.2013
Právna forma:

Družstvo

 

 

OZNAM

 

OSBD-Správa bytov oznamuje, že v dňoch od 16.7.2018 do 20.7.2018 sa čerpá celozávodná dovolenka. 

V prípade porúch volajte : p.Varga - 0910910369 - vodár, p.Fazekas - 0907924477 - elektrikár

Za pochopenie vopred ďakujeme

 

Bartolomej Remák,predseda predstavenstva

OZNAMY

 Od 12.03.2018 došlo k zmenám čísiel pevných liniek. Nové čísla sú uvedené v kontaktoch.

 

 

 

Od 1.7.2013 budú neuhradené pohľadávky (nedoplatok vlastníkov na úhradách do fondu opráv a za služby spojené s užívaním bytu) vymáhané formou návrhu na výkon záložného práva a následnej dobrovoľnej dražby v zmysle zákonov č.182/1993 a 527/2002 Z.z., prostredníctvom dražobnej spoločnosti Dražobník, s.r.o. Košice.

AKTUALITY

 

V termíne do 04.03.2018 sa realizoval povinný odpis stavov PRVN (pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov) potrebný pre realizáciu vyúčtovania za r.2017.

    

 

Užitočné informácie pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa nachádzajú

v záložke "Dokumenty a tlačivá".

 V súlade s Projektom rozdelenia Okresného stavebného bytového družstva Košice-okolie, ktorý bol schválený Zhromaždením delegátov OSBD Košice-okolie dňa 22.04.2013 a §27 Zákonníka práce došlo k prechodu všetkých práv a povinností na nástupnícke družstvo :

 

Okresné stavebné bytové družstvo - Správa bytov,

Rožňavská 10, 04501 Moldava n/B.,

zapísané v OR OS Košice I, odd.: Dr, vložka č.1391/V, IČO: 47248611,

DIČ: 2023778394

WEB PORTÁL

 

  - poskytuje prehľad finančných a technických údajov bytového domu


Dostali ste
Registračný kód?

 

  

Pokračujte tu: www.poschodoch.sk

  


 

Portál prístupný pre zástupcov vlastníkov bytových domov na základe zmluvy o poskytovaní a výmene informácií prostredníctvom internetu.

 

(Záujem prosím nahláste

priamo na OSBD - Správa bytov.)

 

© Copyright 2013 OSBD Košice - okolie Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk